Episode 2620

#Mahlakung –Mma Moruti Kgole o botša Dikeledi gore go bohlokwa gore a tsebe bagwera ba ngwana wa gagwe Tumi gore o akgone go tseba gore o phela le batho ba mohuta mang.Dikeledi o a befelwa o re ba tlogele go mo tshhwenyetša ngwana.Naa Dikeledi le Masedi ba phošo gore Dikeledi a tsebe bagwera ba Tumi, goba Dikeledi o hlagelwa ke eng?