Episode 2612

#Mahlakung –Masedi o botša Saki gore o dirile phošo gore ge a fereya Mmabatho a mmotše gore o tla mo fa mogolo wa gagwe kamoka.O mmotša gore batho ba basadi ga ba nyake go hlwa ba botšwa gore monna o na le eng, o re seo se bontšha gore monna woo o desperate, gomme basadi ba ka se mo dumele .Naa taba ye ya Masedi ke nnete go fihla kae? Naa Saki o dirile phošo go botša Mabatho gore o tla mo fa mogolo wa gagwe kamoka ge a ka mo dumela?