Middagvervolgverhaal

Die skare wat op die voorplein van Pilatus se paleis in Jerusalem vergader, is geskok om te hoor dat die gevreesde Barabbas in die plek van Jesus van Nasaret vrygelaat kan word. Pilatus voel verlig en tevrede dat hy in sy doel geslaag het, maar hy het nie rekening gehou met die sluwe Kajafas en sy priesterhoofde nie.