Elaine Bing – Ek het gemartel / Unmaking of the torturer

Aangebied deur LAPA: Stories oor mense wat gemartel het, is nog nie voorheen gedokumenteer nie. Dié boek belig die gruweldade van drie polisiemanne tydens die apartheidsjare, maar ook hulle pyn in die helingsproses. Anna-Marie Mischke gaan saam met die skrywer, die sielkundige berader Elaine Bing wat haar
doktorsgraad behaal het oor dié onderwerp, in op die pad wat sy met die martelaars gestap het