Episode 2595

#Mahlakung-Tumi o tshwenyegile kudu gore bana ba kua a tsenago sekolo gona, ba tla sekolong ka dikoloi fela o gana ge Malome wa gagwe Phetola a re o tla boledišana le Matsheko le Masedi, Tumi o re ga ba mo rate ba ka se dumele.Naa Phetola o phošo go boledišana le bona pele a mo fa goba a dire eng?