Employee of the week Nomkhosi Ncube

Employee of the week Nomkhosi Ncube

"Igama lam UNozipho ngithanda ukuphakamisa UNomkhosi Ncube osebenza espar kwaSqumbe eMandeni njengomsebenzi ovelele. Ave esebenza ngokuzimisela emsebenzini wakhe usebenza emoney office engathanda ukumncoma ngakho ukuthi unakekela abafowabo kanye nomawakhe. Ngithi nje kuye uyimbokodo enhle. Ngyabonga"