Episode 2579

#Mahlakung –Alalaa! Phetola Lethebe o lebogiša Jonjon ka koloi yeo a e bonago , fela o botšiša gore nkane a rekile ya mohuta woo, ka ge a re ke mohuta wa dikoloi tša bašemane.Naa koloi yeo motho a e otlelago e bolela mengwaga le maemo a gagwe,goba motho o nale maloka a go reka koloi yeo e nyakwago ke yena goba bjang?