Ungqongqoshe uNonhlanhla Khoza, uthi umeya omusha womkhandlu uGu, kumele abhekane nezinselelo ezikhungethele umphakathi

Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kulesfundazwe, uNonhlanhla Khoza, uthi unethemba lokuthi umeya omusha womkhandlu uGu, eNingizimu yesfundazwe, uzokwazi ukubhekana nezinselelo ezikhungethele umphakathi wakuleyandawo.