BOBANI FUTURE

Usodolophu womasipala ombaxa wase Nelson Mandela Bay uthi ufuna izizathu ezibangela ukuba amaqela endibanisela afune ukuba agxothwe kwisikhundla sakhe. Oku kuza emva kokuba amaqela endibanisela kulo masipala esithi uBobani kufuneka etsityiswe umgabasi. UBobani umile kwelokuba akayi ndawo.