Kortom

RSG  |  KORTOM
Albert Maritz lees Gerhard Ferreira se kortverhale ONS MOET SPOEG OM TE SIEN HOEKOM ONS NIE KAN SIEN NIE en CHRIS SE ANGLIA. Hierdie stories is 'n beligting van die frustrasies, uitdagings en voorvalle wat hy as blinde ervaar. Dit gee vir die leser 'n insig in die alledaagse konfrontasie en uitdagings, maar ook in die komiese en humoristiese aspekte van blindwees.