Middagvervolgverhaal

Terwyl Simon, Esegiël en Juba, Simon se vry slaaf, besig is op die dorsvloer, kom Markus Vitellius, die taksateur van die goewerneur van Cirene met twee soldate te perd aan om Simon in te lig dat die oes volledig ingesamel moet wees om op die graanskip te laai daardie aand. Die besoek verloop egter nie vir Vitellius na verwagting nie.