Episode 1071

Farai o pfukha mukano o isa zwiliwa hayani, nga vha pfe dikitela line Gulokulo vha vha nalo, vha lingedza u li dzimula nga u la maliba, ha vha u diwedza kha Gambana. Nga vha pfe vhukoni ha Thinawanga Magidi a no khou tamba sa Gulokulo, na ligwena Hebron Sigwavhulimu AKA Maphophe a no khou tamba sa Gambana.