Episode 2553

#Mahlakung-Kgokong o ile a tlogela Rethabile aletareng ge ba be ba swanetše go tšea dikano tša lenyalo la bona a ya go ratana le Badgirl yoo ga bjale ba nyalaneng, gomme ka se sebaka Matsobane le Petronella ba dula ntlong ya RDP ya Badgirl gomme se se tshwenya Rethabile kudu.Naa Mastobane, Malome wa Rethabile,o phošo go dula ntlong ya Badgirl?