Mmusakgotlha wa theomolao ya Bokone Bophirima Mme Susan Dantjie ka dikgwetlho tse basasdi ba lebaganeng le tsona mo RSA

Mo kgweding eno ya basadi re ithuta ka dikgwetlho tse basasdi ba lebaganeng le tsona mo Afrika Borwa le gore mephato tswakanyo ke gore generational mix e kaya eng mo go bomme ba Afrika Borwa . Mogami wa mafoko ke mmusakgotlha wa theomolao ya Bokone Bophirima Mme Susan Dantjie le bomme ka kakaretso mono Mahikeng