A mosadi o nang le ntlu. Koloi, a tsweletsepele mo botshelong, A ikemetse sentle. O tlhoka lekau?

Jaaka re tsweletse go keteka mosadi yoo, re lebelela botshelo jwa mosadi yo a kgonneng go ikemela a iterela botshelo. Aka tswa a simolotse kgwebo ebe e atlega, a feleletsa a nale madi a gagwe, a mosadi yoo, o tlhoka lekau, Pontsho Mpelo ke social commentator o buisana le Ika Masinamela le Tomaeza ka seo mosadi ase tlhokang mo motho wa Rre.