Nelson Mandela ka karolo e a e tshamekileng go lere kagiso le demokersai mo nageng ya rona ya Afrika Borwa

Tshwantsho tumo ka ga mogaka Nelson Mandela ka karolo e a e tshamekileng go lere kagiso le demokersai mo nageng ya rona ya Afrika Borwa le gore baagi ba Afrika Borwa ba kgone go dirisana mmogo , Mogami wa mafoko ke Dr Theuns Eloff eleng modulasetulo wa FW De Klerk Foundation le mosekaseki wa dipolotiki Ralph Mathekga.