Bo Rre ba kgatliwa ke eng mo mothong wa mosadi, kgogedi e tona ke eng?

Jaaka re tsweletse go keteka Rre yoo, re lebelela gore, nare Rre o kgatliwa ke eng mo mothong wa mosadi, kgogedi e tona ke eng. Tomaeza le Ika ba buisana le Life and relationship coach Bapaletswe Eddy Diphoko, ka kgogedi ya motho wa Rre mo mosading.