Re buisana me Boipelo Hlubi, kago tsaya maeto lego aga lelapa le le itumetseng?

Boipelo Hlubi, ke mosha yo a tsamaileng di naga di feta masome a mararo, o nyalane le Sipho Hlubi, mme bobedi jwa bone ba kgonne go aga lelapa mmogo, Tomaeza le Ika ba buisana le bone gore ba kgonne jang go aga lelapa jaaka basha ntswa Boipelo a tsaya maeto nako le nako.