Episode 2498

#Mahlakung-Sophia o gononwa gore Bra Bizza o ratana le Millicent e bile o bolela gore ge mogala wa gagwe o lla o tšwa ka mapaing a ya go o arabela ka Study room.Naa go nale bothata ge monna goba mosadi a re ge a araba mogala a tloga kgaufsi le moratiwa goba molekane wa gagwe a arabela mogala woo kgole le yena?