Episode 2478

#Mahlakung –Moruti Kgole o botša Millicent gore taba ya bagweba ka mmele bao ba bego ba tlile lehung la Pinky ba ponoka e mo tshwentše.Millicent o a mo sola mmogo le banna bao ba bego ba tlile lehung gore ba be ba ba lebeletše ba ba tsinkeletše le mahlo ba sa tšhabiše.Naa banna ba ba phošo go lebelela basetsana ba ba go hlobolela?
Loading player...