Diagametse

Re boledishana le monna yo a rego o rile go palelwa ke tsa lapa le mashemo a boela ka gabo,molli wo o lla ka go se tshwarwe gabotse ke kgaetsedi ya gagwe ka ge ba dula bohle ore kgaetsedi ya gagwe ere a yo nyaka madulo a gagwe .Se hlaelwe ke go kwa ditaba ka botlao ge re tlabe re boledishana le molli thwi moyeng.
01:38:51
Loading player...