Episode 2473

#Mahlakung –Joo! Bra Bizza o gahlane le Moruti Kgole mabenkeleng o ipolela gore tšeo a di dirilego lenyalong la Kgokong le Hlapyadi e be e le ka lebaka la gore a mo kwešiša.Moruti o lefsifsing, ga a kwešiše gore Bra Bizza o bolela ka eng.Bra Bizza o mmotšiša gore Millicent ga se a mmotša selo naa, ka ge yena a be a sa tsebe e le sephiri! Naa go tlo diragala eng ka Millicent, Mma Moruti le Moruti Kgole?
Loading player...