Tlhaloso ya maitseo le Rre Kaka Mokakale – Motlhatlheledi wa Setswana

Motho mongwe le mongwe o tsewa jaaka motho ebile o neelwa tlotla e e tshwanetseng go ya ka ditiro tsa gagwe mo setshabeng, fela eseng tsone fele empa le ka maitseo a gagwe mo pele ga setshaba.
Fela selo seno maitseo se tlhoka go tlhalosiwa bontle gore ke eng sentle sentle, maitseo a fitlhelwa mo go mang, a tswa kae, ebile a thusa motho jaang mo kgolong le mo botshelong ka kakaretso