17 Apr Ditokomane tse o di tlhokang fa o ipakanyetsa go batla tiro le Monica Muravha yo e leng HR Specialist

Beke e fitileng re buisane le Monica Muravha yo e leng HR Specialist ka dintlha tse di alogane di tshwanetseng go di tlhokomela mo mererong ya tsa ditiro, bogolo segolo morago ga dikalogo. Gompieno re bua ka ditokomane tse o di tlhokang fa o ipakanyetsa go batla tiro.

Mme. Muravha ke ditokomane tse fe, tse o di tlhokegang fa o ipakanyetsa go batla tiro?
Loading player...