16 Apr Puo ya ga Rre Nelson Mandela mo o neng a leboga lefatshe lotlhe ka tshegetso e ba re neetseng yone mo ntweng kgatlhanong

Freedom month: Tata Nelson Mandela o ne a neelana ka puo mo o neng a leboga lefatshe lotlhe ka tshegetso e ba neelaneng ka yona mo ntweng kgatlhanong le go fedisiwa ga tlhaolele. Puo eno e ne e tshwaretswe kwa Wembley Stadium, London kwa England
Loading player...