10 Apr Dintlha tse di alogane di tshwanetseng go di tlhokomela mo mererong ya tsa ditiro bogolo segolo morago ga dikalogo.

Re buisana le Monica Muravha yo e leng HR Specialist ka dintlha tse di alogane di tshwanetseng go di tlhokomela mo mererong ya tsa ditiro bogolo segolo morago ga dikalogo.
Motho a ka solofelang mo lefatsheng la tiro morago ga dikalogo gonne ka dinako dingwe dialogane ba nagana gore se se botlhokwa ke tuelo fela?
Loading player...