9 Apr Go iponela letseno ka nako ya fa naga itemogela kgaogo ya motlakase

Go lebega fa barekise ba dijo tse di apeetsweng ruri/fast food ba dirile letseno lele bonalang ka nako e ne naga e itemogela kgaogo ya motlakase e e kwa godimo e e neng e itsege ka Stage 4 load shedding, go totobatsa seno le tse dingwe mo mererong ya dichelete re golagana le Maudi Lentsoane go tswa kwa Lehumo Investments.
Loading player...