8 Apr Di crèche di tlhokang pele di ka simolola go dira

Beke e e fetileng mafaratlhatlha a ne a duma fela ka kgatiso e e swabisang ya motlhokomedi yo o sotlang bana ka go ba betsa kwa crèche. Re buisana le Mme. Eva Malaka Mokaedi wa Partial Care le ECD Services go tswa kwa lefapheng la katlatlelo loago gore di crèche di tlhokang pele di ka simolola go dira.
Loading player...