Botshelo jwa motshameki wa kgwele ya dinao Lucas Radebe

Lucas Valeriu Ntuba Radebe OIS (born 12 April 1969) motshameki wa maloba wa fa gae South African, yo a tshamekileng jaaka motshameka morago
Setlhopha sa ntlha sa selegae se a se tshameketseng ke Kaizer Chiefs pele fa a tla bololela kwa Leeds United kwa Yorkshire, ko a tshamekileng metshameko e le 256. "Rhoo" and "The Chief". Jaaka ne a itsege ne ele mokapteni wa Leeds le Bafana Bafana koo a eteletseng setlhopha ka World Cup 2002 South Korea/Japan. Mantswe a ga Nelson Mandela said of Radebe: "This is my hero.” Rhoo ke lekawana la kwa Diepkloof , Soweto, Johannesburg.