HOT NOOT*

Gelei deur Heindrich Wyngaard

’n Gesprek oor bruin/swart skrywers en denkers soos Hein Gerwel en Jeremy Vearey se belewenis van en bemoeienis met die Afrikaanse leef- en denkwêreld: Gelykes? Maar net saamgekom? Of jollie meelopers? (*Erkenning aan wyle prof. Jakes Gerwel vir hierdie nuutskepping
– en op wie se doktorale proefskrif van 1979 hierdie gespreksonderwerp losweg geskoei is.)