GAAN DIE NG KERK ONDER?

Jean Oosthuizen, in gesprek met Johannes de Villiers

Aangebied deur Penguin Random House

Jean Oosthuizen kyk krities na die NG Kerk se geskiedenis sedert Jan van Riebeeck se aankoms in die Kaap, tot waar die kerk vandag is. In sy bestaan van meer as 350 jaar het die NG Kerk en die Nasionale Party so verstrengel geraak dat die kerk as “die Nasionale Party in gebed” bekend gestaan
het. Die teoloog Ferdinand Deist se voorspelling in die laat tagtigs dat die kerk sal ondergaan wanneer apartheid tot ’n einde kom, blyk vandag in die kol te wees. Jean se reis vanuit die kerk se binnekring sluit die verhale in van sowel gelowiges as ongelowiges. Hy bespreek dit met Johannes de Villiers.