DIE TRONKGESPREKKE

Willie Esterhuyse en Gerhard van Niekerk, in gesprek met Martie Meiring

Aangebied deur Tafelberg

Dié boek onthul hoe PW Botha reeds in 1984, te midde van die Totale Aanslag, opdrag gegee het dat sy minister van justisie, Kobie Coetsee, gesprekke met Nelson Mandela in die tronk voer. Tussen Coetsee en Mandela begin wedersydse respek ontwikkel en mettertyd
bestuur die gevangene selfs sy eie vrylatingsproses – alles hoogs geheim. Willie Esterhuyse, self ten nouste betrokke by geheime onderhandelinge tussen die ANC en NP-regering, vertel saam met sy medeskrywer, Gerhard van Niekerk, die verhaal van Coetsee en Mandela, waarsonder die 1994-oorgang nie moontlik sou gewees het nie. Martie Meiring lei die gesprek.