Fa kgolagano e fitlhile mo legatong la go tsaya “Break” seo se kayang eng. kgotsa se tlogela kae kgolagano ya lona

MOTSWEDING FM  |  KGOTLHA O MONE
Kgolagano nngwe le nngwe e nale mathata a yone, e bile go tsaya Mme le Rre go tsaya matsapa ago baakanya dilo. Tomaeza le Sammy Fever ba buisana le Lesego Maake ke mokwadi wa buka ya Diary of a side chick ka gore fa kgolagano ele mo maemong a go tsaya “Break” e kaya eng.
Loading player...