Jeugafrikaans: Einde of toekoms van die taal?

Afrikaans het ‘n sterk ekonomiese basis. Nietemin leef baie Afrikaanse gemeenskappe in groot armoede. Wat is die implikasies hiervan vir die groei en ontwikkeling van die taal en haar spraakgemeenskap? Wat is die implikasies van die afskaling van die staat se ondersteuning van die taal en die toenemende privatisering van funksies soos onderwys? Watter implikasies het die ontwikkeling van Afrikaanse enklaves vir die taal en die hantering van armoede?