Episode 946

Hezwi u tshi ri ndi todou bvisa nwana tsha khondoni, eneo maipfi a vhuya kha iwe o tou ralo. Belly u khou tuwa o hwalela sa tshidumbumukwe a tshi todou livhana na Tselo vhane a ri vha khou mu tshinyela nwana, vhutanzi hothe vho vhu fara nga tshanda, fhedzi vha khou tangana na Tselo, tshidumbumukwe tshi khou tangana na madzikule.