Kgodiso le tiriso ya puo ya Setswana le Prof Shole Shole

Re buisana le Prof Shole Shole go tswa ka UNIWES, re buisana le ena ka kgodiso le go tlhamiwa ga mareo a matsha a Setswana. Ba dira jaang gore rona baagi, le batho ba ba dirisang puo ya Setswana ka gale, re itse le go fitlhelela mareo ao a mantsha, kgotsa ao ba a tlhabolotseng.