Tshekatsheko le Thalefang Charles ka maraganateng a thuteng magareng ga Seretse Ian Khama & Mokgweetsi Masisi

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Thalefang Charles, mmega dikgang wa lekwalo la Mmegi kwa Botswana, go sekaseka leene tlhatlharuane e e tsogileng kwa nageng eo, mo go lemosegang Tautona wa maloba Seretse Ian Khama a goga-goganang ka mafoko le Mopresidente wa ga jaana, Mokgweetsi Masisi.