A o kile wa leka go dira lenaane la goja dijo tsa letheka go tokafatsa seemo le mokapelo wa gago?

MOTSWEDING FM  |  KGOTLHA O MONE
Thobalano ke karolo nngwe e e botlhokwa mo leratong/lenyalong, mme ka ditiro disa latsane, go botlhokwa go rulaganya matsatsi a oka iketlang le mokapelo wa gago. Tomaeza le Sammy Fever ba buisana le Sex expert and intimacy coach Tshepo Phiri.