#1 Pomegranate Seed Oil with Izette Dreyer

Izette Dreyer from Royale Afrique Du Sud shares her story and the revolutionary properties of Pomegranate Seed Oil.

Verwonder saam oor hoe Royale se koningsblou bederfbotteltjies met inhoud van onskatbare waarde en Izette Dreyer mekaar spieel in hierdie eerste episode van Food on Black.

http://royalesa.com