Episode 924

Wa uri phambo a I imbi mutsho ndi nnyi? Hafhu khuhu dzine ra khou la ano maduvha dzi sa talusei uri iyi ndi phambo kana ndi mukukulume? Na makumba ane ra khou la ri do ri khuhu ya hone yo gombiwa lini nga ufhio mukukulume? Ndi valentine Day namusi, nga vha pfe uri dzinwe phambo dzi vumba hani mutsho.