Modisa wa phuthego o tshwanetse go se nne le melato

timothy 3:2
Jalo, molebedi o tshwanetse go nna yo o se nang se a ka tshwaiwang phoso ka sone, monna wa mosadi a le mongwe, yo o tekatekano mo mekgweng, a itekanetse sentle mo mogopolong, a dira dilo ka thulaganyo, a tshola baeng, a tshwanelega go ruta,