Magosi a bahurutshe le Rre Kaka Mokakale – Motlhatlheledi wa Setswana

Nngwe ya merafe e metona mo lotsong la Batswana ke morafe wa Bahurutshe, o godile ebile o na le meratshwana e e welang mo tlase ga yone, mme meratshwana e le yone e ikabile go phatlalala le lefatshe gotlhe go batswana ba fitlhelwang teng.
Gompieno re lekola magosi a morafe ono wa Bahurutshe go tsweng ko ga lowe. Ke bo mang ba ileng ba etelela pele morafe ono, ba bo ba o godisa gore o fitlha mo oleng teng ga jaana?