Morafe wa bahurutshe le meratshwana ya yone

Motho o ka ipotsa gore motswana ke mang? O tswa kae ebile o ya kae? Ba ba itseng sentle ba tla go tlhalosetsa gore morafe wa batswana ke mengwe ya merafe metona e ileng yare ka nako tsele ya tsa tlhaolele ya bo e itemogela kgaogannyo fa go tlisiwa melelwane le melelwane-nyana.
Merafe e e itsegeng ya Batswana e metona ke Barolong, Bahurutshe le Bakgatlha. Mengwe ya meratshwana e e welang mo tlase ga merafe e ke efeng?