Letsholo la lefapha la bosetšhaba la pholo la tiriso ya mesomelwana “Peace of mind #NoRegrets"

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Ngaka Thato Chidarikire, mokaedi kwa lefapheng la bosetšhaba la pholo, go leba letsholo la bona la tiriso ya mesomelwana la “Peace of mind #NoRegrets”, jaaka beke eno e beetswe thoko go nna STI/Condom & Pregnancy Awareness Week, le go utlwa ka maano a lefapha mo bekeng eno.