Indaba Yesintu - Imilalandle Nokulungiswa Komsamo

Esikhathini esiningi sike sibone izinto ezimbi kodwa singazibuzi ukuthi zidalwa yini futhi zilungiswa kanjani.

An example is udaba lwamaphara agcwele amadolobha namalokishi. Ngabe yini edala amaphara amangaka futhi kungaxazululwa kanjani? Isintu lento siyibuka ngenye indlela futhi sinazo izixazululo salezizinkinga.

Join the discussion as our cultural experts educate us about imilalandle nokulungiswa komsamo.
Loading player...