Tlogela tsotlhe tsa 2018 tse di kgopakgopeditseng botshelo jwa gago

Genesise
12:1-4
12 Mme Jehofa a raya Aberame a re: “Tswa mo nageng ya gaeno le mo go ba losika lwa gago le mo ntlong ya ga rraago o ye kwa nageng e ke tla e go bontshang;+ 2 mme ke tla dira setšhaba se segolo ka wena e bile ke tla go segofatsa mme ke tla dira gore leina la gago le nne legolo; ke bo ke go supa o le tshegofatso.+ 3 Ke tla segofatsa ba ba go segofatsang, mme yo o go hutsang ke tla mo hutsa,+ mme malapa otlhe a lefatshe ruri a tla itshegofatsa ka wena.”+
4 Foo Aberame a tsamaya fela jaaka Jehofa a buile le ene, mme Lote a tsamaya le ene. Aberame o ne a le dingwaga di le masome a supa le botlhano fa a ne a tswa mo Harana