Nthabiseng Mokgosi ka go tlhabolola go ikgalemela le go ipaakanya mekgwa

MOTSWEDING FM  |  NNA LE WENA
Gonne bontsi jwa rona ke gone re simololang ngwaga le go go boela kwa ditirong le dikolo.Motho o kare e fitlhile nako re simolola kwa ntlheng mo ngwageng o mosha re lebeletse go fitlhelela tse di farologaneng.Ke kamoo gompieno re tlileng go buisana le morotloetsi Nthabiseng Mokgosi ka go tlhabolola go ikgalemela le go ipaakanya mekgwa .re nne le matla a go tota tseo re eletsang go di fitlhelela.(Self discipline & Focus)