Rre Bonakele Pakisi yo e neng e le paki mo kgetseng ya loso la ga Matlhomola Moshweu yo go belaelwang a bolailwe

Mo lekwalong dikgang la Raaport la 20th Ferikgong 2019, go tlhalositswe fa Pakisi a buile maka gore o bone tiragalo ya poloa ya Matlhomola Moshweu, go tlhalosiwa fa a ne a seyo/a le gautshwane le go tiragalo eo ya polao.

Re buisana le Rre Bonakele Pakisi yo e neng e le paki mo kgetseng ya loso la ga Matlhomola Moshweu yo go belaelwang a bolailwe ke Pieter Doorewaard, 27, and Phillip Schutte, 34.