Go gweba ka tonki le Mompati Kgomanyane-Modimogale

Tonki ga e bonwe jaaka seruiwa seo motho a ka gwebang ka sona, tonki ke phologolo eo gantsi e dirisediwang ditiro tse di thata, e sotliwa, phologolo eo e senang mosola. Re buisana le Mompati Kgomanyane-Modimogale yo a re fatlhosang ka ditshono tseo dileng teng tsa go ka gweba ka tonki.