Nelisa Mchunu and Simphiwe Majozi on #NdizaNathi (25 January 2019)

UKHOZI FM  |  12 2 3 CAFE
besihleli no-Nelisa Mchunu odlala indawo ka-Fikile ku-Zalo kanjani no Simphiwe Majozi odlala indawo ka-Sbu ku-Zalo. bebezokhuluma nje ngezimpilo zabo nangomsebenzi abawenzayo kumabona kude kanjalo nasemphakathini. ithokozele